Lid worden / contributie

Lid worden? Download hieronder het inschrijfformulier:
2023 RST-inschrijfformulier

Inschrijfformulier graag mailen naar riverskateteamnl@gmail.com 
of bij één van de andere bestuursleden inleveren tijdens de trainingen.

De jaarlijkse kosten voor het lidmaatschap 2023 van River Skate Team bedragen
t/m 17 jaar   € 62,50  per jaar
18+                 € 72,50 per jaar
Het lidmaatschap is voor onbepaalde tijd.

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 oktober van het lopende jaar te geschieden via riverskateteamnl@gmail.com